Проект ДСТУ Бренді виноградні. Технічні умови – скачать книгу полностью

Жанры  |  Рассылка книг (в соцсетях, на email)

скачать полностью книгу Проект ДСТУ Бренді виноградні. Технічні умови

 Читать  онлайн  книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

заказать книгу в интернет-магазинеКупить с доставкой Основы виноделия

Проект ДСТУ Бренді виноградні. Технічні умови.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
БРЕНДІ ВИНОГРАДНІ

Технічні умови

ДСТУ ХХХХ:ХХХХ

(проект, перша редакція)


Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
20...


ПЕРЕДМОВА1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"

РОЗРОБНИКИ: О. Гусева (науковий керівник); І. Костюченко; Т. Кулішкіна;
Т. Стрельницька

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України
від "___" __________20 р. № _____________

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
______________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 20__
ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування 1
2 Нормативні посилання 1
3 Терміни та визначення понять 4
4 Класифікація 4
5 Технічні вимоги 4
6 Вимоги щодо безпеки 6
7 Вимоги щодо охорони довкілля 7
8 Маркування 7
9 Пакування 8
10 Правила транспортування та зберігання 8
11 Методи контролювання 9
12 Правила приймання 10
13 Гарантії виробника 10

Додаток А Коди згідно з ДКПП 10
Додаток Б Бібліографія 11
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРЕНДІ ВИНОГРАДНІ

Технічні умови

БРЕНДИ ВИНОГРАДНЫЕ
Технические условия

GRAPE BRANDIES
Specifications


Чинний від__________


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на бренді виноградні (далі – бренді) – міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, що виготовляються з витриманих у дубовій тарі або у ємностях з нержавіючої сталі з дубовою клепкою спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини, у спосіб доведення їх до кондицій готових напоїв пом'якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру.
Вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладені у розділах 6, 7, 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
Закон України "Про виноград та виноградне вино" від 16.06.2005, № 2662-ІV з доповненнями та змінами
Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", 19.12.1995, № 481/95-ВР з доповненнями та змінами
Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 23.12.1997, № 771/97-ВР з доповненнями та змінами
ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг
ДСТУ 2110?92 (ГОСТ 7183-93) Пінозмішувачі. Технічні умови
ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93) Генератори піни середньої кратності. Технічні умови
ДСТУ 2163?93 Виноробство. Терміни та визначення
ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення
ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови
ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови
______________________________________________________________

Видання офіційне
ДСТУ 4645:2006 Виноматеріали коньячні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови
ДСТУ 5028:2008 Яйця курячі харчові. Технічні умови
ДСТУ 6039:2008 Вина, коньяки України, напої. Методи визначання повноти наливу у спожиткову тару
ДСТУ 6040:2008 Продукція виноробна. Правила приймання і методи відбирання проб
ДСТУ 7087:2009 Спирт коньячний молодий. Технічні умови
ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги
ДСТУ 7209:2011 Виноматеріали виноградні необроблені. Технічні умови
ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри
ДСТУ ГОСТ 13191:2009 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)
ДСТУ ГОСТ 13192:2009 Вина, виноматериалы и коньяки. Методы определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки. Методи визначання цукрів)
ДСТУ ГОСТ 13194:2011 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта (Коньяки й коньячні спирти. Метод визначення метилового спирту)
ГОСТ 12.1.003?83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004?91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005?88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.007?76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.010?76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.011?78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробувань)
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)
ГОСТ 12.1.050?86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003?91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.002?76 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)
ГОСТ 17.2.3.01?86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)
ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия (Реактиви. Кислота ортофосфорна. Технічні умови)
ГОСТ 6948?81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия (Піноутворювач ПУ-1. Технічні умови)
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)
ГОСТ 13195?73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів й харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 14192?96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)
ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, що поставляють для експорту. Технічні умови)
ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри й розміри)
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)
ГОСТ 26928?86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначення заліза)
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення, затверджені Мінбудом України від 15.05.06, № 168
ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною, затверджені Міністерством охорони здоров'я України від 12.05.2010, № 400
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 01.07.99, № 29
Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011, № 145
ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 37
ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 42
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та бiохiмiчними речовинами), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я Украiни від 09.07.97, № 201
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Наказом МНС України 19.10.04, № 126
НПАОП 15.9-1.20-80 Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности (Правила техніки безпеки й виробничої санітарії у виноробній промисловості), затверджені Мінхарчопромом СРСР 30.12.80
СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 04.07.88, № 4630-88
СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Будівельні норми і правила. Опалення, вентиляція й кондиціонування повітря), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 2733 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використані терміни та визначення згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164 та законом України "Про виноград та виноградне вино".4 КЛАСИФІКАЦІЯ

Бренді в залежності від термінів витримки спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини (у т.ч. спиртів коньячних вітчизняних та/або імпортних) поділяють на ординарні, витримані та марочні.
Ординарні бренді виготовляють із спиртів віком від 6 місяців до 3-х років.
Витримані бренді виготовляють із спиртів, витриманих не менше 3-х років.
Марочні бренді виготовляють із спиртів, витриманих не менше 6-ти років.
Усі марки бренді повинні мати власну назву.


5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Бренді виготовляють згідно з вимогами цього стандарту, з дотриманням санітарних норм та правил виробництва бренді, за технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку. Бренді для експорту виробляють за цим стандартом або згідно із законодавством країни-імпортера на виконання конкретного замовлення.
5.1 Основні показники і характеристики
5.1.1 За органолептичними показниками бренді мають відповідати вимогам, які зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Органолептичні показники бренді

Назва показника
Характеристика
Метод
контролювання
Прозорість

Колір


Смак
– ординарні
– витримані, марочні

Аромат (букет):
– ординарні

– витримані, марочні
Прозорі без сторонніх включень та осаду

Від золотистого до янтарного різної інтенсивності


Повний, гармонійний, помірно пекучий
Повний, м'який, гармонійнийСкладний, достатньо розвинений, з легкими тонами витримки
Розвинений, з квітково-ванільними тонами
Згідно з 11.3

Згідно з 11.3Згідно з 11.3

5.1.2 За фізико-хімічними показниками бренді мають відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники бренді

Назва показника
Значення показника
Методи
контролювання


Ординарні
Витримані
Марочні

Об'ємна частка етилового спирту, %
40
40-42
40-43
ДСТУ ГОСТ 13191
Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інвертний, г/дм3
5-10
10-15
7-20
ДСТУ ГОСТ 13192
Масова концентрація метилового спирту, у перерахунку на безводний спирт, г/дм3, не більше ніж
2,0
ДСТУ ГОСТ 13194
Кінець таблиці 2
Назва показника
Значення показника
Методи
контролювання


Ординарні
Витримані
Марочні

Масова концентрація заліза, мг/кг, не більше ніж
1,5
Згідно з
ГОСТ 13195,
ГОСТ 26928
або ГОСТ 30178
Примітка 1. Для кожної назви бренді об'ємну частку етилового спирту, масову концентрацію цукрів і термін витримки спиртів встановлюють технологічними інструкціями.
Примітка 2. Дозволені відхили від норм:
– за об'ємною часткою етилового спирту – ± 0,3 %;
– за масовою концентрацією цукрів – ± 2,0 г/дм3.

5.1.3 У разі відвантажування бренді на експорт дозволено виготовляти їх з органолептичними і фізико-хімічними показниками, вказаними в укладеному контракті.

5.2 Вимоги до сировини та матеріалів
5.2.1 Для виробництва бренді використовують таку сировину і матеріали:
– виноматеріали коньячні – згідно з ДСТУ 4645;
– виноматеріали виноградні необроблені – згідно з ДСТУ 7209;
– виноматеріали та вина виноградні некондиційні – згідно з чинними нормативними документами;
– виноматеріали виноградні необроблені, виготовлені із нереалізованого у свіжому вигляді винограду столових сортів, нестандартного винограду технічних сортів або із пресових фракцій сусла;
– спирт коньячний молодий згідно з ДСТУ 7087;
– спирти коньячні вітчизняні, витримані не менше ніж 6 місяців – згідно з чинними нормативними документами;
– спирти коньячні імпортні, витримані не менше ніж 6 місяців – згідно з КД У 00011050-15.91.10-5 [1];
– цукор білий – згідно з ДСТУ 4623/ГОСТ 31361;
– кислоту лимонну моногідрат харчову – згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
– желатин харчовий – згідно з ГОСТ 11293;
– білок з курячих харчових яєць – згідно з ДСТУ 5028;
– клей риб'ячий харчовий – згідно з чинними нормативними документами;
– кислоту ортофосфорну "ч. д. а" – згідно з ГОСТ 6552;
– воду питну з жорсткістю не більше ніж 0,36 моль/м3 – для пом'якшеної води або до 1 моль/м3 – для природної непом'якшеної води – згідно з ДСанПіН 2.2.4-171;
– колер цукровий – згідно з чинними нормативними документами;
Допустимо застосовувати допоміжні матеріали згідно з РД-01 [2] або інші, вітчизняні чи імпортні, за наявності позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію політики в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Використовування харчових добавок, ароматизаторів і барвників (крім цукрового колеру) під час виробництва бренді заборонено.
6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

6.1 Згідно з ГОСТ 12.1.007 бренді відносять до IV класу небезпечних речовин і їх потрібно виробляти з дотримуванням вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002 та НПАОП 15.9-1.20.
6.2 Технологічне обладнання для виробництва бренді згідно з ГОСТ 12.2.003.
6.3 Пожежна безпека – згідно з ГОСТ 12.1.004.
6.4 Повітря робочої зони – згідно з ГОСТ 12.1.005, гранично-допустима концентрація (ГДК) парів спирту у повітрі робочої зони виробничих приміщень – 1000 мг/м3.
6.5 Категорія і група вибухонебезпечної суміші спирту з повітрям ІІА-Т2 – згідно з ГОСТ 12.1.011.
6.6 Під час проведення усіх робіт із бренді необхідно дотримуватися правил, встановлених для робіт з вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.
6.7 Індивідуальні засоби захисту – згідно з чинними нормативними документами.
6.8 Виробничі приміщення повинні бути оснащені вентиляцією згідно з ДСТУ Б.А.3.2-12 і СНиП 2.04.05, забезпечені водопостачанням і очисними спорудами.
6.9 Електроустаткування повинне бути виконано згідно з ДСТУ 7113.
6.10 Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБА згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037.
6.11 Рівень шуму на робочих місцях контролюють згідно з ГОСТ 12.1.050.
6.12 Мікроклімат робочих приміщень згідно з ДСН 3.3.6.042.
6.13 Резервуари, технологічне устатковання, трубопроводи, зливно-наливні пристрої, пов'язані з прийманням, зберіганням, переміщуванням бренді, повинні бути захищені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.4.124. Захисне заземлення від статичної електрики поєднують із заземленням електрообладнання згідно з ГОСТ 12.1.030.
6.14 Освітлення – згідно з ДБН В.2.5-28.
6.15 Засоби гасіння пожежі: вода – згідно з чинними нормативними документами, хімічна повітряно-механічна піна, яку створюють та розбризкують за допомогою устаткування – згідно з ДСТУ 2110, ДСТУ 2113, ГОСТ 6948, скраплений діоксид вуглецю – згідно з ДСТУ 4817.


7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1 Відведення побутових і виробничих вод, їхнє очищання, скидання у водосховища і повторне використування згідно з СанПиН 4630.
7.2 Контролювання за викидом шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.01 i ДСП 201.
7.3 Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами забезпечують згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України від 17.03.2011, № 145.
7.4 Утилізування згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.


8 МАРКУВАННЯ

8.1 Пляшки (інший посуд) з бренді оформлюють етикеткою або етикеткою та кольєреткою згідно з чинними нормативними документами. Дозволено оформлювати комбінованою етикеткою з кольєреткою, а також доповнювати контретикеткою, художньо оформленими стрічками, поясками і ярликами.
Бренді маркують згідно з Законами України № 481/95-ВР від 19.12.1995, № 771/97-ВР від 23.12.1997.
На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) з бренді, яку реалізують через торговельну мережу, в доступній для споживача формі вказують:
– назву держави;
– назву виробника та його місцезнаходження;
– назву бренді;
– місткість посуду (л або дм3);
– вміст спирту (% об.);
– позначення цього стандарту;
– знак для товарів і послуг (за наявності). Дозволено наносити товарний знак на контретикетку, кольєретку, ковпачок або пляшку (інший посуд);
– наявність барвнику (при його використанні).
Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки або пляшки (іншого посуду).
Дата виготовлення продукції повинна бути зазначена на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) у місцях, зручних для прочитання, використовуючи принтери або інші технічні пристрої та засоби.
На етикетці або контретикетці також вказують:
? телефон виробника, адресу потужностей (об'єкта) виробництва;
? вік витримки спиртів;
? склад продукту у порядку переваги складників;
? калорійність та поживну цінність;
? застереження щодо споживання;
? умови зберігання;
? номер партії виробництва. Дозволено наносити номер партії виробництва на ковпачок або пляшку (інший посуд). Номер партії виробництва може ідентифікуватись датою виготовлення (датою розливу);
– гарантійний термін зберігання, а також інформацію відносно придатності: "Продукція придатна для подальшого зберігання та реалізації, якщо в ній після закінчення гарантійного терміну зберігання не з'явилося помутніння та видимого осаду".
8.2 Дозволено наносити необхідну інформацію методом напилення безпосередньо на скло.
8.3 На контретикетках, кольєретках, стрічках, поясках і ярликах наводять (у разі потреби) додаткову інформацію про продукцію.
8.4 Закриті ящики із гофрованого картону та іншу закриту тару маркують згідно з ГОСТ 14192 із нанесенням маніпуляційних знаків: "Крихке. Обережно", "Верх", "Берегти від вологи"."
На ящики наносять додаткові позначки:
– країна-виробник;
– назва підприємства та його місцезнаходження;
– назва бренді;
– кількість посуду;
– місткість посуду (л або дм3).
8.5 Маркування бренді, які призначені для експорту, проводять згідно з умовами відповідної угоди на експорт.


9 ПАКУВАННЯ

9.1 Бренді розливають у скляні пляшки згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1, ДСТУ ГОСТ 10117.2 і в інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд, а також у іншу тару, яка дозволена для використовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України та хімічностійку до бренді, місткістю 0,05 дм3, 0,1 дм3, 0,2 дм3, 0,25 дм3, 0,275 дм3, 0,35 дм3, 0,375 дм3, 0,4 дм3, 0,45 дм3, 0,5 дм3, 0,61 дм3, 0,68 дм3, 0,7 дм3, 0,75 дм3 , 0,8 дм3, 1,0 дм3 і більше.
9.2 Значення допустимих відхилів кількості бренді в пакувальній одиниці, заповненій об'ємом, від номінальної кількості за температури (20±0,5)°С має бути не більшим від границі допустимих мінусових або мінусових і плюсових відхилів Т, значення яких наведені у таблиці 3 згідно з Р 50-056 [3].

Таблиця 3 – Значення границі допустимого мінусового відхилу об'єму бренді у пляшці (посуду)
Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, см3
Значення межі допустимого відхилу Т від номінального значення

Від 5 до 50 включ.
Понад 50 до 100 включ.
" 100 " 200 "
" 200 " 300 "
" 300 " 500 "
" 500 " 1000 "
" 1000 " 10000 "
Понад 10000 " 15000 включ.
" 15000 " 25000 "
%
см3

9,0
?
4,5
?
3,0
?
1,5
?
1,0
?
4,5
?
9,0
?
15,0
?
150,0
?

Допустимий середній відхил об'єму бренді у пляшці (посуді) за температури (20±0,5)°С від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин) не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 4.

Таблиця 4 – Значення допустимого середнього відхилу об'єму бренді в пляшці (посуду) від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин)
Номінальна місткість
пляшки (посуду), дм3
Межа допустимого середнього відхилу об'єму бренді в пляшці (посуду) від її номінальної місткості для 20 пляшок (посудин), см3
0,05 – 0,20
0,25 – 0,5
0,61 – 1,0
1,1 – 1,75
± 1,5
± 4,0
± 6,0
± 10,0
Примітка. Для пляшок номінальною місткістю більше ніж 1,75 дм3 значення допустимого середнього відхилу об'єму у пляшці (посуді) не повинне перевищувати ± 1,0 % від її номінальної місткості.
9.3 Закупорювання пляшок із бренді – згідно з ГОСТ 5541, поліетиленовими пробками – згідно з чинними нормативними документами, алюмінієвими ковпачками з перфорованим відривним кільцем – згідно з чинними нормативними документами і іншими закупорювальними засобами, які забезпечують герметичність закорковування та дозволені центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України.
9.4 Пляшки з бренді пакують в тару: пластмасові ящики – згідно з ДСТУ 3778, тару-обладнання – згідно з ГОСТ 24831, ящики з гофрованого картону – згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, на картонні підложки чи картонні лотки – згідно з чинними нормативними документами, за допомогою обтягування термозсідальною плівкою – згідно з ГОСТ 25951 або плівкою – згідно з чинними нормативними документами, контейнери та іншу транспортну тару вітчизняного та іноземного виробництва, яка забезпечує зберігання та транспортування продукції, – згідно з чинними нормативними документами, або з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я України на використовування транспортної тари іноземного виробництва.
Стики клапанів накривки і дно ящиків з гофрованого картону з'єднують клейовою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, поліетиленовою стрічкою з липким шаром – згідно з ГОСТ 20477, гарячоплавким клеєм – згідно з чинними нормативними документами.
Пляшки з марочними бренді рекомендовано загортати у папір (целофан).
Марочні бренді дозволено пакувати у сувенірні коробки і ящики з гофрованого картону.
9.5 При експортних відвантаженнях дозволено оформлювати та пакувати продукцію згідно з умовами відповідної угоди на експорт.


10 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Бренді перевозять усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті кожного виду.
10.2 Під час внутрішньоміських перевезень дозволено транспортувати бренді у відкритих транспортних засобах із захистом продукції від атмосферних опадів.
10.3 Бренді зберігають у вертикальному положенні, у закритих вентильованих приміщеннях, окремо від речовин із сильним запахом, з захистом від прямих сонячних променів. Температура зберігання пляшок із бренді повинна бути від 5(C до 25(C.


11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Відбирання проб здійснюють згідно з ДСТУ 6040.
11.2 Повноту наливу визначають згідно з ДСТУ 6039.
11.3 Прозорість, колір, смак і аромат контролюють органолептично.
11.4 Для перевіряння фізико-хімічних показників бренді застосовують методи досліджень згідно з ДСТУ ГОСТ 13191, ДСТУ ГОСТ 13192, ДСТУ ГОСТ 13194, ГОСТ 13195, ГОСТ 26928, ГОСТ 30178.


12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1 Правила приймання – згідно з ДСТУ 6040.
12.2 Бренді приймають партіями. Партією вважають будь-яку визначену кількість бренді з однаковою назвою та властивостями, виготовлених одним підприємством і оформлених одним документом про якість встановленої форми.
12.3 Повноту наливу визначають у кожній партії.


13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність бренді вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортування та зберігання.
13.2 Підприємство-виробник несе відповідальність за кількість та якість відвантажених бренді до приймання їх одержувачем у разі дотримання необхідних умов транспортування та зберігання.
13.3 Гарантійний термін зберігання бренді, встановлений з дня їх розливу – 2 роки.
У разі відвантаження на експорт гарантійний термін зберігання бренді має відповідати вимогам контракту.
13.4 Бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.

Додаток А
(довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДКПП


Таблиця А.1 – Код ДКПП (ДК 016)
Назва
Код ДКПП
Бренді виноградні
11.01.10-20.00
Додаток Б
(обов'язковий)


БІБЛІОГРАФІЯ

1 КД У 00011050-15.91.10-5:2009 Технічні вимоги на імпортні коньячні спирти, затверджені Мінагрополітики України 19.11.2009
2 РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ "Магарач" 02.10.94
3 Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту 18.07.96, № 300
Код УКНД 67.160.10


Ключові слова: бренді виноградні, вимоги щодо безпеки, вимоги щодо охорони довкілля, маркування, методи контролювання, пакування, правила приймання, технічні вимоги, транспортування та зберігання.

Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Скачайте похожую бесплатную книгу из раздела Рецепты домашних вин:
Проект ДСТУ Сидри. Загальні технічні умови

     

Полный каталог книг для бесплатного скачивания

Рейтинг@Mail.ru