Проект ДСТУ Сидри. Загальні технічні умови – скачать книгу полностью

Жанры  |  Рассылка книг (в соцсетях, на email)

скачать полностью книгу Проект ДСТУ Сидри. Загальні технічні умови

 Читать  онлайн  книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

заказать книгу в интернет-магазине Пиво, вино и сидр в домашних условиях. Секреты приготовления - Форбс К. | Купить книгу с доставкой

Проект ДСТУ Сидри. Загальні технічні умови.


пр ДСТУ _______:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
____________________________________________________________________________
СИДРИ
Загальні технічні умови

Видання офіційнеКиїв
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут агроекології Української академії аграрних наук
РОЗРОБНИКИ: О.С. Луканін, член-кореспондент УААН, д.т.н., професор, (керівник розробки); С.І. Байлук; О.В. Сичова.
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № _______ від ___. _________ 2006 р.
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


_________________________________________________________________
Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України
Держспоживстандарт України, 2006
ЗМІСТ


С.
1
Сфера застосування ....................................................................
1
2
Нормативні посилання .................................................................
1
3
Терміни та визначення понять .......................................................
8
4
Класифікація .............................................................................
10
5
Загальні технічні вимоги ..............................................................
10

5.1 Характеристики .....................................................................
10

5.2 Вимоги до сировини та матеріалів .............................................
14
6
Вимоги безпеки ..........................................................................
16
7
Вимоги охорони довкілля .............................................................
16
8
Маркування ..............................................................................
17
9
Пакування ................................................................................
19
10
Правила транспортування та зберігання ...........................................
24
11
Методи контролювання ...............................................................
25
12
Правила приймання .....................................................................
26
13
Гарантії виробника ......................................................................
26

Додаток А Коди згідно з державним класифікатором
продукції і послуг .........................................................

27

Додаток Б Бібліографія ................................................................
28
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
______________________________________________________________________
СИДРИ
Загальні технічні умови
СИДРИ
Общие технические условия
СIDERS
General specifications
______________________________________________________________________
Чинний від _________________
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт поширюється на сидри – слабоалкогольні напої, виготовлені методом повного або часткового спиртового бродіння яблучних соків з подальшим можливим насиченням діоксидом вуглецю ендогенного або екзогенного походження.
1.2 Під час виробництва сидрів допускається використовувати концентровані яблучні соки як підсолоджуючий інгредієнт перед та (або) після бродіння (до 50 % у перерахунку на відновлений сік) та мед, а також проведення спеціальних технологічних прийомів (додавання рослинної таніномісткої сировини, біологічне кислотозниження та ін.) для забезпечення специфічних властивостей напою.
1.3 Цей стандарт не поширюється на слабоалкогольні напої, які виготовляють згідно з ДСТУ 4258 шляхом купажування водно-спиртових сумішей з натуральними свіжими та концентрованими яблучними соками.
1.4 Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість і безпечність для життя і здоров'я населення та довкілля, викладені у розділах 5, 6, 7.
1.5 Цей стандарт може бути застосований для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДК 016-97 "Державний класифікатор продукції та послуг"
ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови
ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови
ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основоположення
ДСТУ 3445-96 Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови
ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови
ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови
ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначення вмісту спирту. Контрольний метод
ДСТУ 4112.4-2002 Вина і виноматеріали. Визначення вмісту загального сухого екстракту за густиною. Контрольний метод
ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначення відновлюваних сахарів. Контрольний метод
ДСТУ 4112.13-2002 Вина і виноматеріали. Визначення загальної кислотності. Контрольний метод
ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначення летких кислот. Контрольний метод
ДСТУ 4112.22:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення сорбінової кислоти
ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначення діоксиду сірки
ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначення заліза. Контрольний метод
ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення міді
ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення кадмію
ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення цинку
ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення свинцю
ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначення діоксиду вуглецю
ДСТУ 4112.41:2003 Вина, виноматеріали і сусло. Метод визначення фенольних речовин (індекс Фоліна-Чокальтеу)
ДСТУ 4258:2003 Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови
ДСТУ 1) ________ Кизил свіжий. Технічні умови
ДСТУ 1) ________ Соки плодово-ягідні зброджені. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 745-2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10117.2-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри
РСТ УССР 1894-91 Яблука свіжі дикоростучі. Технічні умови
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи виміру шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання продовольче. Загальні вимоги безпеки)
__________________
1) – на розгляді
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)
ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия (Ангідрид сірчистий рідкий технічний. Технічні умови)
ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)
ГОСТ 3772-74 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия (Амоній фосфорнокислий двузаміщений. Технічні умови)
ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия (Амоній хлористий. Технічні умови)
ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)
ГОСТ 6687.3-87 Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода (Напої безалкогольні газовані і напої з хлібної сировини. Метод визначення діоксиду вуглецю)
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)
ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики із гофрованого картону. Загальні технічні умови)
ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, що встановлюються на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)
ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках (Радянське шампанське, гристі і шипучі вина. Метод визначення тиску діоксиду вуглецю в пляшках)
ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення етилового спирту)
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки. Метод визначення цукрів)
ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения летучих кислот (Вина, виноматеріали і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення летких кислот)
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення заліза)
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)
ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти. Правила приймання і методи відбору проб)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення приведеного екстракту)
ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения титруемых кислот (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення титрованих кислот)
ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали і коньячні спирти. Метод визначення вільної і загальної сірчистої кислоти)
ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові і ягідні концентровані. Технічні умови)
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методі санитарно-бактериологического анализа (Вода питна. Методі санітарно-бактеріологічного аналізу)
ГОСТ 19792-87 Мед натуральный. Технические условия (Мед натуральний. Технічні умови)
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)
ГОСТ 22702-96 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, які поставляються для експорту. Технічні умови)
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)
ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина і коньяки. Методи визначення повноти наливу в пляшки)
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)
ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри і розміри)
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)
ГОСТ 26181-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты (Продукти переробки плодів і овочів. Методи визначення сорбінової кислоти)
ГОСТ 26586-85 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, поставляемых для экспорта. Технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин, що поставляються для експорту. Технічні умови)
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбору проб для мікробіологічних аналізів)
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізів)
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначення ртуті)
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначення заліза)
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш'яку)
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначення міді)
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю)
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію)
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення цинку)
ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия (Яблука свіжі для промислової переробки. Технічні умови)
ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Метод виявлення та визначення кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті використані такі терміни та їх визначення.
3.1 Сидр (cider, cyder (англ.), cіdre (фр.), sіdra (ісп.), apfelweіn або ebbelwoі (нім.), hard cіder (амер. англ., австрал. англ.)) – натуральний слабоалкогольний напій з об'ємною часткою етилового спирту від 1,2 до 8,5 % об., який виробляють методом повного або часткового спиртового бродіння свіжих яблучних соків з подальшим можливим насиченням діоксидом вуглецю ендогенного або екзогенного походження.
Примітка.
Під час виробництва сидрів допускається:
– для забезпечення в готовому напої вмісту спирту та цукрів додавати перед та (або) після бродіння концентровані яблучні соки до 50 % об'єму соку (у перерахунку на відновлений сік) та (або) натуральний мед;
– для проведення вторинного бродіння та для забезпечення в ігристому сидрі вмісту цукрів додавати до сидрового матеріалу цукор (пісок, рафінад, рідкий);
– для забезпечення особливих властивостей готового напою (підвищення масової концентрації фенольних речовин, зменшення масової концентрації титрованих кислот та ін.) виробляти сидри із застосуванням спеціальних технологічних прийомів (див. 3.12).
В процесі виробництва сидрів не допускається використовувати етиловий спирт будь-якого типу (ректифікат, плодовий, виноградний і т.п.) та інші водно-спиртові розчини.
3.2 Сидровий матеріал – напівфабрикат, зброджений яблучний сік, що використовують для виробництва сидру.
3.3 Сортовий сидр – напій, який виробляють із одного сорту яблук з притаманними лише йому особливостями. При цьому, допускається використовувати соки або сидрові матеріали з інших сортів яблук у кількості не більше 15 % загальної кількості основного сорту за умови збереження його органолептичних властивостей.
3.4 Купажний сидр – напій, який виробляють із суміші різних сортів яблук, свіжих яблучних соків або сидрових матеріалів. Сортимент яблук, що використовують для виробництва купажного сидру, регламентується вимогами технологічних інструкцій, затверджених у встановленому порядку для кожного найменування напою.
3.5 Безалкогольний сидр – напій, який виробляють із сидру (див. 3.1) шляхом його деалкоголізації.
3.6 Сухий сидр – напій, при виробництві якого зброджування яблучного соку проводять повністю (до масової концентрації цукрів не більше 0,3 г/100 см3).
3.7 Напівсухий, напівсолодкий або солодкий сидр – напій, який виробляють із сухого сидру методом додавання до нього концентрованих яблучних соків. Під час виробництва цих типів сидру допускається зупиняти процес бродіння (отримання недобродів) для одночасного забезпечення вмісту спирту і цукрів в готовому напої.
3.8. Медовий сидр – напій, під час виробництва якого як підсолоджуючий компонент перед або після бродіння додають натуральний мед.
3.9 Тихий сидр – напій, який виробляють без насичення діоксидом вуглецю сидрового матеріалу.
3.10 Шипучий (газований) сидр – напій, який виробляють методом сатурації сидрового матеріалу (СО2 екзогенного походження).
3.11 Ігристий сидр – напій, який виробляють методом природного насичення діоксидом вуглецю (вторинне бродіння) сидрового матеріалу (СО2 ендогенного походження).
3.12 Сидр, виготовлений із застосуванням спеціальних технологічних прийомів – сидр, в процесі виробництва якого для забезпечення особливих властивостей готового напою (підвищення масової концентрації фенольних речовин, зменшення масової концентрації титрованих кислот та ін.) застосовують спеціальні технологічні прийоми: використання/внесення рослинної таніномісткої сировини (кизилу, терену, гребеневого сусла, деревини дуба та ін.), проведення біологічного кислотозниження або інші.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ
4.1 Залежно від кількості сортів яблук, з яких виготовлений сидр, він може бути сортовий, виготовлений із яблук одного сорту (див. 3.3) та купажний, виготовлений із яблук декількох сортів (див. 3.4).
4.2 Залежно від об'ємної частки спирту сидри розділяють на безалкогольні, легкі, звичайні, міцні (див. 5.1.4).
4.3 Залежно від масової концентрації цукрів тихі та шипучі сидри розділяють на сухі, напівсухі, напівсолодкі та солодкі (див. 5.1.4).
4.4 Залежно від масової концентрації цукрів ігристі сидри розділяють на брют, сухі, напівсухі, напівсолодкі та солодкі (див. 5.1.4).
4.5 Залежно від насиченості вуглекислим газом сидри розділяють на тихі, шипучі або газовані (СО2 екзогенного походження) та ігристі (СО2 ендогенного походження) (див. 5.1.4).
4.6 При необхідності забезпечення особливих властивостей сидрів під час їх виробництва допускається застосовувати спеціальні технологічні прийоми (див. 3.12).

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Характеристики
5.1.1 Сидри виробляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку для кожного найменування напою, при дотриманні санітарних норм і правил.
5.1.2 За органолептичними показниками сидри повинні відповідати вимогам, наведеним у табл. 1.
Таблиця 1 – Органолептична характеристика сидрів
Показник
Характеристика
Прозорість
кристально прозорий, з блиском, без осаду та сторонніх включень
Колір
від світло-солом'яного до янтарного
Аромат
свіжий, з вираженим ароматом яблук, без сторонніх тонів
Смак
свіжий, гармонійний, від простого кисло-солодкого до повного і терпкого, допускається легка гіркота, не допускаються сторонні тони
Пінливі та ігристі властивості1
утворення характерної піни у бокалі з виділенням дрібних пухирців
Типовість
відповідність типу сидру
1 – для ігристих та шипучих сидрів

5.1.3 Загальна оцінка органолептичного аналізу якості сидрів повинна бути не нижче 7,8 бала.
5.1.4 За фізико-хімічними показниками сидри повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.
Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники сидрів
Показник
Тип сидру
Метод контролювання

брют
сухий
напівсухий
напівсолодкий
солодкий

1
2
3
4
5
6
7
Об'ємна частка етилового спирту, % об.
безалкогольний
0
ГОСТ 13191, ДСТУ 4112.3

легкий
1,2 – 4,9


звичайний
5,0 – 6,9


міцний
7,0 – 8,5

Масова концентрація цукрів у тихих та шипучих сидрах, у перерахунку на інверсний, г/100 см3

не більше 0,3
1,5-2,5
3,0-5,5
6,0-8,0
ГОСТ 13192, ДСТУ 4112.5
Масова концентрація цукрів у ігристих сидрів, у перерахунку на інверсний, г/100 см3
не більше 1,5
2,0-2,5
4,0-4,5
6,0-6,5
8,0-8,5

Масова концентрація титрованих кислот (у перерахунку на яблучну), г/дм3
4,5 – 7,5
ГОСТ 14252, ДСТУ 4112.13
Кінець табл. 2
1
2
3
4
5
6
7
Масова концентрація фенольних речовин (індекс Фоліна-Чокальтеу), г/дм3
0,3 – 2,5
ДСТУ 4112.41
Масова концентрація летких кислот (у перерахунку на оцтову кислоту), г/дм3, не більше ніж:
1,0
ГОСТ 13193, ДСТУ 4112.14
Масова концентрація сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше ніж:
загальної
вільної


200,0
20,0


200,0
20,0


250,0
25,0


250,0
25,0


250,0
25,0
ГОСТ 14351, ДСТУ 4112.25
Масова концентрація сорбінової кислоти та її солей, мг/дм3, не більше ніж:
300,0
ГОСТ 26181, ДСТУ 4112.22
Тиск діоксиду вуглецю при 20(0,5 (С, кПа, не менше ніж:
шипучий
200,0
ГОСТ 12258, ГОСТ
6687.3, ДСТУ 4112.37

ігристий
300,0

Примітки.
1. Об'ємна частка етилового спирту, масова концентрація цукрів та титрованих кислот в сидрах встановлюються технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку для кожної назви сидру
2. Для сидрів, виготовлених із застосуванням спеціального технологічного прийому – внесення рослинної таніномісткої сировини (див. 3.12), масова концентрація фенольних речовин повинна складати не менше ніж 1,0 г/дм3

5.1.5 Масова концентрація в сидрах залишкового екстракту згідно з ГОСТ 14251 або ДСТУ 4112.4 (приведеного за відрахуванням масової концентрації титрованих кислот згідно з ГОСТ 14252 або ДСТУ 4112.13) – повинна відповідати вимогам технологічних інструкцій, затверджених для конкретної назви сидру.
5.1.6 Допустимі відхили фізико-хімічних показників сидрів від значень, наведених у таблиці 2, повинні бути в межах, наведених в таблиці 3.
Таблиця 3 – Допустимі відхили фізико-хімічних показників сидрів
Показник
Допустимий відхил
Об'ємна частка етилового спирту, %
( 0,5
Масова концентрація цукрів (для напівсухих, напівсолодких та солодких сидрів), г/100 см3
( 0,3
Масова концентрація титрованих кислот, г/дм3
( 0,5
Примітка. Відхили не допускаються за умови наявності діапазону значень показника у технологічних інструкціях, затверджених для сидру конкретної назви
5.1.7 Вміст токсичних елементів у сидрах не повинен перевищувати норм, передбачених МБТ № 5061 [1] (окрім масової концентрації заліза), наведених у таблиці 4.
Таблиця 4 – Вміст токсичних елементів у сидрах
Токсичний елемент
Масова концентрація, мг/дм3, не більше
Метод контролювання
Залізо


Мідь

Свинець

Ртуть
Миш'як
Кадмій

Цинк
10,0


5,0

0,3

0,005
0,2
0,03

10,0
згідно з ГОСТ 26928,
ГОСТ 13195,
ДСТУ 4112.30
згідно з ГОСТ 26931,
ДСТУ 4112.31
згідно з ГОСТ 26932,
ДСТУ 4112.35
згідно з ГОСТ 26927
згідно з ГОСТ 26930
згідно з ГОСТ 26933,
ДСТУ 4112.32
згідно з ГОСТ 26934,
ДСТУ 4112.34
Примітка. Для визначення вмісту токсичних елементів у сидрах допускається застосовувати інші атестовані методи контролю, точність отриманих результатів яких є не нижчою ніж у методах, зазначених цим стандартом

5.1.8 Вміст радіонуклідів у сидрах не повинен перевищувати рівень, який встановлений ДР [2]. Гранично допустимі рівні радіонуклідів представлені у таблиці 5.
Таблиця 5 – Вміст радіонуклідів у сидрах
Радіонуклід
Масова концентрація, Бк/дм3, не більше
Метод контролювання
Стронцій 90
Цезій 137
200
600
ДСТУ 3240
ДСТУ 3240

5.1.9 За мікробіологічними показниками сидри повинні відповідати вимогам, наведеним у табл. 6.
Таблиця 6 – Мікробіологічні показники сидрів
Показник
Норма
Метод контролювання
Мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, КУО/см3, не більше ніж:
10
згідно з ИК 10.04.05-40 [3],
ГОСТ 10444.15
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), КУО в 10 см3
не дозволяється
згідно з ГОСТ 18963,
ГОСТ 30518
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 25 см3
не дозволяється
згідно з інструкцією [4]
Плісеневі гриби, КУО/см3
не дозволяється
згідно з ИК 10.04.05-40 [3],
ГОСТ 10444.12
Дріжджі, КУО/см3, не більше ніж (для сидрів брют та сухих):
50

Дріжджі, КУО/см3 (для сидрів напівсухих, напівсолодких, солодких)
не дозволяється

Молочнокислі бактерії, КУО/см3
не дозволяється


5.1.10 Органолептичні, фізико-хімічні (у т.ч. вміст токсичних елементів) та мікробіологічні показники сидрів, які експортують, обумовлюють умовами контрактів.
5.2 Вимоги до сировини та матеріалів
5.2.1 Для виробництва сидрів використовують наступну сировину та допоміжні матеріали:
– яблука свіжі для промислової переробки – згідно з ГОСТ 27572;
– яблука свіжі дикоростучі – згідно з РСТ УССР 1894;
– сік яблучний концентрований – згідно з ГОСТ 18192;
– соки яблучні зброджені – згідно з ДСТУ1 _________ "Соки плодово-ягідні зброджені. Технічні умови";
– кизил свіжий – згідно з ДСТУ1 _________ "Кизил свіжий. Технічні умови";
– терен свіжий – згідно з чинними нормативними документами;
– гребеневе сусло – згідно з чинними нормативними документами;
– продукти переробки деревини дуба – згідно з чинними нормативними документами;
– воду питну – згідно з ГОСТ 2874, підготовлену;
– цукор-пісок – згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
1) – на розгляді
– цукор-рафінад – згідно з ДСТУ 2213 (ГОСТ 22);
– цукор рідкий – згідно з ДСТУ 3357;
– мед натуральний – згідно з ГОСТ 19792
– кислоту лимонну харчову – згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
– кислоту аскорбінову харчову – згідно з чинними нормативними документами.
– дріжджі винні чистих культур – згідно з чинними нормативними документами;
– діоксид вуглецю газоподібний або рідкий – згідно з ГОСТ 8050;
– ангідрид сірчистий рідкий технічний – згідно з ГОСТ 2918;
– калій сірчистокислий піро – згідно з чинними нормативними документами;
– препарат ферментний Пектофоетидин П10х, а також інші ферментні препарати пектолітичної, амілолітичної та цитолітичної дії – згідно з чинними нормативними документами, які дозволені для використання у виноробній промисловості центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України;
– аміак водний – згідно з ГОСТ 3760;
– амоній фосфорнокислий двузаміщений – згідно з ГОСТ 3772;
– амоній хлористий – згідно з ГОСТ 3773;
– желатин харчовий – згідно з ГОСТ 11293;
– бентоніти для виноробної промисловості – згідно з чинними нормативними документами;
– танін для виноробної промисловості – згідно з чинними нормативними документами;
– препарат висококонцентрованого діоксиду кремнію (АК-50, АК-50А або ін.) – згідно з чинними нормативними документами;
– клей риб'ячий харчовий – згідно з чинними нормативними документами;
– картон фільтрувальний – згідно з ГОСТ 12290
– ефір фосфорний целюлози – згідно з чинними нормативними документами.
Під час виробництва сидру допускається додатково використовувати допоміжні матеріали згідно з РД-01 [5], а також – інші допоміжні матеріали вітчизняні або імпортні, які дозволені для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
5.2.2 Під час виробництва сидру не допускаються використовувати натуральні або синтетичні барвники, стабілізатори піни та ароматизатори, окрім натурального концентрату ароматичних речовин яблучного соку, виготовленого згідно з ГОСТ 18192.
5.2.3 На переробку не допускається сировина, в якій залишкова кількість пестицидів, токсичних елементів, нітратів і мікотоксинів (патуліну) перевищує максимально допустимі рівні, які встановлені МБТ № 5061 [1], а за вмістом радіонуклідів – рівні, які встановлені ДР [2].

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
6.1 Під час виробництва сидрів слід дотримуватись вимог щодо безпеки, передбачених "Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії" [6], Санітарними правилами [7] та у відповідності з ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.124 і ГОСТ 12.3.002.
6.2 Пожежна безпека під час виробництва сидрів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
6.3 Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
6.4 Виробничі приміщення обладнують вентиляцією згідно з СНіП 2.04.05 [8].
6.5 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042 [9].
6.6 Освітлення виробничих приміщень повинно відповідати вимогам СНіП ІІ-4 [10].
6.7 Рівень шуму робочої зони повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 [11] та ГОСТ 12.1.003. Контроль за ним проводиться згідно з ГОСТ 12.1.050.

7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
7.1 Відведення побутових, виробничих і зливних вод, їх очистка, скидання у водойму і повторне використання під час виробництва сидрів здійснюють згідно з СанПіН 4630 [12] та "Правилами охорони поверхневих вод від забруднення" [13].
7.2 Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами забезпечують виконанням вимог СанПіН 42-128-4690 [14].
7.3 Контроль за викидом гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у атмосферу здійснюють у відповідності з ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02, СанПиН 4946 [15], ДСП 201 [16] та СН 245 [17].

8 МАРКУВАННЯ
8.1 На кожну пляшку з сидром повинна бути наклеєна художньо оформлена етикетка згідно з чинним законодавством [18, 19, 20], на якій повинно бути зазначено:
– назву держави;
– назву підприємства-виробника, його місцезнаходження та телефон;
– знак для товарів і послуг;
– власну та загальну (сидр) назву напою, його тип (залежно від насиченості вуглекислим газом – згідно з п. 4.5);
– місткість пляшки, дм3;
– об'ємну частку спирту, % об.;
– масову концентрацію цукрів (окрім сухих сидрів), г/дм3 або тип сидру залежно від масової концентрації цукрів (згідно з п. 4.3 або 4.4)
– склад напою у порядку переваги складників, що використовувались у його виробництві (наприклад, сік яблучний натуральний, сік яблучний концентрований або мед натуральний, рослинна таніномістка сировина, кислота лимонна або кислота аскорбінова, діоксид вуглецю та ін.);
– калорійність та поживну цінність напою у встановлених одиницях виміру;
– дату виготовлення (число, місяць, рік) – на етикетці, контретикетці або на пляшці або строк придатності;
– умови зберігання та споживання (зокрема слід наносити надпис – "Пийте охолодженим");
– позначення цього стандарту;
– номер партії виробництва;
– штриховий код продукції.
Допускається додаткове оформлення пляшок з сидрами художньо оформленими кольєретками, якими закривають нижній край фольги, та контретикетками згідно з чинними нормативними документами з додатковою інформацією про напій або з інформацією, яка не вмістилась на етикетці (наприклад – сортовий сидр).
У разі постачання продукції на експорт, інформацію для споживачів під час маркування надають відповідно до умов контрактів.
8.2 Транспортне маркування – згідно з ГОСТ 14192. На ящики із гофрованого картону та іншу закриту тару наносять маніпуляційні знаки: "Обережно! Крихке", "Верх, не кантувати", "Боїться вологи". На них додатково вказують:
– назву країни-виробника;
– назву підприємства-виробника та його місцезнаходження;
– власну та загальну назву напою (сидр) з зазначенням його типу (тихий, шипучий (газований) або ігристий);
– кількість пляшок, шт.;
– місткість пляшок, дм3;
– умови зберігання;
– позначення цього стандарту.
8.3 Бочки із нержавіючої сталі (кеги), що виготовлені згідно з чинними нормативними документами, використання яких для паковання сидрів дозволено центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України, маркують із зазначенням:
– назви підприємства-виробника;
– загальної назви напою (сидр);
– місткості, дм3;
– інвентаризаційного номера бочки.
На кожну бочку (кег) наклеюють ярлик з інформацією згідно з 8.1.


9 ПАКУВАННЯ
9.1 Пакування сидрів тихих
9.1.1 Розлив сидрів тихих
Сидри тихі розливають у скляні пляшки типів І і VІ нові і оборотні згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2, типу VІ нові згідно з ГОСТ 26586, а також в сувенірні скляні художньо оформленні пляшки або посудини інших форм і розмірів згідно з чинними нормативними документами, які дозволені для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
Значення допустимих відхилів кількості сидру тихого в пляшці від номінальної кількості за температури (20 ±0,5) (С повинне бути не більшим від границі допустимих мінусових відхилів Т, значення яких наведені у таблиці 7 згідно з Р 50-056 [21].
Таблиця 7 – Значення границь допустимого мінусового відхилу об'єму сидру у пляшці
Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, см3
Значення границі допустимого мінусового відхилу Т від номінального значення

%
см3
Від 5 до 50 включ.
9,0

Понад 50 до 100 включ.

4,5
>> 100 >> 200 >>
4,5

>> 200 >> 300 >>

9,0
>> 300 >> 500 >>
3,0

>> 500 >> 1000 >>

15,0
>> 1000 >> 10000 >>
1,5

Понад 10000 до 15000 включ.

150,0
>> 15000 >> 25000 >>
1,0


Допустимий середній відхил об'єму сидру тихого у пляшці (посуді) від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин) за температури (20(0,5) (С не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 8.


Таблиця 8 – Значення допустимого середнього відхилу об'єму сидру тихого в пляшках від номінальної місткості для 20 пляшок (посудин)
Номінальна місткість пляшки (посуду), дм3
Границя допустимого середнього відхилу об'єму тихого сидру в пляшці (посуді) від її номінальної місткості для 20 пляшок, см3
0,05 – 0,20
( 1,5
0,25 – 0,50
( 4,0
0,61 – 1,00
( 6,0
1,10 – 1,75
( 10,0
Примітка. Для пляшок номінальною місткістю більше, ніж 1,75 дм3, значення допустимого середнього відхилу об'єму тихого сидру в пляшці (посуді) не повинне перевищувати ( 1,0 % від її номінальної місткості

9.1.2 Закупорювання сидрів тихих
Скляні пляшки з сидрами тихими герметично закупорюють корковими пробками згідно з ГОСТ 5541, поліетиленовими пробками, виготовленими згідно з чинними нормативними документами.
Закупорювання пляшок з сидром тихим дозволяється проводити іншими засобами, дозволеними для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
Закупорювання пляшок повинне запобігати втратам (витіканню) напою і гарантувати збереження його якості.

9.2 Пакування сидрів шипучих
9.2.1 Розлив сидрів шипучих у скляні пляшки
Сидри шипучі розливають у скляні пляшки типу ІІ нові і оборотні місткістю 0,75 дм3 згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2, оборотні місткістю 0,8 дм3 і типу VІІ нові місткістю 0,8 дм3 згідно з ГОСТ 26586. При цьому, висота рівня напою за температури (20 ( 0,5) (С, відраховуючи від верхнього краю вінчика пляшки, повинна дорівнювати (8,0 ( 1,0) см. Допускається розлив сидрів шипучих у скляні пляшки іншої місткості, які витримують тиск.
У разі розливу сидрів шипучих у інші скляні пляшки (окрім пляшок типу ІІ згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2, типу VІІ згідно з ГОСТ 26586 та інших такого типу), значення границі допустимого мінусового відхилу об'єму напою в пляшці від номінальної місткості за температури (20 ( 0,5) (С не повинні перевищувати значень, наведених в таблиці 9.
Таблиця 9 – Значення границі допустимого мінусового відхилу об'єму сидру шипучого в пляшці
Номінальна місткість пляшки, дм3
Значення границі допустимого мінусового відхилу об'єму напою в пляшці від номінальної місткості пляшки, см3
0,05 – 0,20
5,0
0,25 – 0,50
10
0,61 – 1,00
15
1,10 – 1,5
26

Допустимий середній відхил об'єму сидру шипучого від номінальної місткості 10 пляшок за температури (20 ( 0,5) (С не повинен перевищувати значення, що наведені в таблиці 10.
Таблиця 10 – Значення допустимого середнього відхилу об'єму сидру шипучого в пляшці від номінальної місткості для 10 пляшок
Номінальна місткість пляшки, дм3
Значення допустимого середнього відхилу об'єму шипучого або ігристого сидру в пляшці від її номінальної місткості для 10 пляшок, %
0,05 – 0,20
( 4,5
0,25 – 0,30
( 4,0
0,30 – 0,50
( 3,0
0,50 – 1,00
( 2,5
1,00 – 3,00
( 1,5

9.2.2 Розлив шипучих сидрів у бочки із нержавіючої сталі (кеги)
Сидри шипучі розливають у бочки із нержавіючої сталі (кеги) місткістю 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3, 30 дм3, 50 дм3, 100 дм3, що виготовлені згідно з чинними нормативними документами, використання яких для паковання сидрів дозволено центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
Наповнення бочок із нержавіючої сталі (кегів) будь-якої місткості повинно бути не менше 99,5 % місткості.

9.2.3 Закупорювання скляних пляшок з сидрами шипучими
Скляні пляшки з сидрами шипучими типу ІІ згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 і ДСТУ ГОСТ 10117.2 та типу VІІ згідно з ГОСТ 26586 та інших такого типу, герметично закупорюють корковими пробками згідно з ГОСТ 5541 або поліетиленовими пробками, виготовленими згідно з чинними нормативними документами. Поверх пробок надівають мюзле, виготовлене згідно з чинними нормативними документами, яке закріпляють за вінчик пляшки. Горловину пляшки з виступаючою частиною пробки оформлюють металевою фольгою згідно з ДСТУ ГОСТ 745.
Пляшки з сидрами шипучими (окрім пляшок типу ІІ згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2, типу VІІ згідно з ГОСТ 26586 та інших такого типу), герметично закупорюють кроненпробками з поліетиленовою або корковою прокладкою згідно з чинними нормативними документами. Допускається проводити закупорювання цих пляшок з сидрами шипучими іншими засобами, дозволеними для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
Закупорювання пляшок повинне запобігати втратам (витіканню) напою і гарантувати збереження його якості.
9.2.4 Закупорювання бочок із нержавіючої сталі (кегів) з шипучими сидрами.
Бочки із нержавіючої сталі (кеги) та інші види тари повинні бути герметично закупорені з використанням закупорювальних матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.

9.3 Пакування сидрів ігристих
9.3.1 Розлив сидрів ігристих
Сидри ігристі розливають у скляні пляшки типу ІІ нові і оборотні місткістю 0,75 дм3 згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2, оборотні місткістю 0,8 дм3 і типу VІІ нові місткістю 0,8 дм3 згідно з ГОСТ 26586. При цьому, висота рівня напою за температури (20 ( 0,5) (С, відраховуючи від верхнього краю вінчика пляшки, повинна дорівнювати (8,0 ( 1,0) см.
Допустимий середній відхил об'єму сидру ігристого від номінальної місткості 10 пляшок за температури (20 ( 0,5) (С не повинен перевищувати значення, що наведені в таблиці 11.
Таблиця 11 – Значення допустимого середнього відхилу об'єму шипучого або ігристого сидру в пляшці від номінальної місткості для 10 пляшок
Номінальна місткість пляшки, дм3
Значення допустимого середнього відхилу об'єму шипучого або ігристого сидру в пляшці від її номінальної місткості для 10 пляшок, %
0,05 – 0,20
( 4,5
0,25 – 0,30
( 4,0
0,30 – 0,50
( 3,0
0,50 – 1,00
( 2,5
1,00 – 3,00
( 1,5

9.3.2 Закупорювання скляних пляшок з сидрами ігристими
Скляні пляшки з сидрами ігристими типу ІІ згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 і ДСТУ ГОСТ 10117.2 та типу VІІ згідно з ГОСТ 26586 та інших такого типу, герметично закупорюють корковими пробками згідно з ГОСТ 5541 або поліетиленовими пробками, виготовленими згідно з чинними нормативними документами. Поверх пробок надівають мюзле, виготовлене згідно з чинними нормативними документами, яке закріпляють за вінчик пляшки. Горловину пляшки з виступаючою частиною пробки оформлюють металевою фольгою згідно з ДСТУ ГОСТ 745.
9.4 Особливості пакування сидрів тихих, шипучих або ігристих в іншу споживчу тару повинні бути передбачені окремими технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.

9.5 Пакування сидрів у транспортну тару.
Скляні пляшки з сидрами пакують у ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516, ГОСТ 22702 і ГОСТ 9142, пластмасові багатооборотні ящики для пляшок згідно з ДСТУ 3778, в тару-обладнання згідно з ГОСТ 24831, у художньо оформленні сувенірні коробки і в іншу транспортну тару вітчизняного та іноземного виробництва, яка забезпечує якість продукції під час зберігання та транспортування, – згідно з чинними нормативними документами або з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України на використання транспортної тари іноземного виробництва.
Скріплення стиків клапанів і кришок дна ящиків із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516 і ГОСТ 22702 проводять клеєвою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477, горячоплавким клеєм або прошиванням дроте-швейною машиною.
Допускається пакування пляшок з сидрами шляхом їх встановлення на картонні підложки та обтягуванням термозсідальною плівкою згідно з ГОСТ 25951. Можливе використання термозсідальної плівки підвищеної міцності без картонної підложки згідно з чинними нормативними документами або плівки іноземного виробництва з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
Упаковані сидри допускається формувати в пакети згідно з ГОСТ 23285, основні параметри та розміри яких – згідно з ГОСТ 24597. В разі укрупнення вантажних місць формування пакетів з готовою продукцією проводять згідно з ГОСТ 24597.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
10.1 Транспортування сидрів здійснюють у тарі, що вказана у 9.5, усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, чинних на даному виді транспорту за температурою, що не перевищує 16 (С. Сидри в тарі-обладнанні перевозять критим автомобільним транспортом. Пакетування вантажних місць повинно здійснюватися згідно з ГОСТ 23285.
10.2 Сидри зберігають у чистих сухих приміщеннях закритого типу, які добре вентилюються, за температури від 2 до 8 (С.


11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
11.1 Відбирання і готування проб для визначення фізико-хімічних показників – згідно з ГОСТ 14137; відбирання і готування проб для мікробіологічних випробувань – згідно з ГОСТ 26668 і ГОСТ 26669; готування проб для визначення токсичних елементів – згідно з ГОСТ 26929.
11.2 Прозорість, колір, аромат і смак сидрів визначають органолептично.
11.3 Визначення фізико-хімічних показників сидрів – згідно з пунктом 5.1.4 – з обов'язковим попереднім видаленням діоксиду вуглецю з проб шипучих та ігристих сидрів. Розливостійкість визначають згідно з чинними затвердженими методами.
11.4 Фактичний об'єм сидру у пляшках визначають згідно з ГОСТ 23943.
Об'єм сидру, розфасованого в бочки з нержавіючої сталі (кеги), вимірюють за методиками виконання вимірювань, атестованих в установленому порядку:
– за допомогою лічильників, які пройшли повірку;
– з використанням бочок із нержавіючої сталі (кегів) як мір певної місткості, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, дозволених для застосування в Україні;
– ваговим методом з вимірюванням густини сидру та зважуванням наповнених сидром і порожніх бочок із нержавіючої сталі (кегів).
11.5 Визначення токсичних елементів в сидрах – згідно з таблицею 4, радіонуклідів – згідно з ДСТУ 3240.
11.6 Мікробіологічний контроль сидрів – згідно з табл. 6.
11.7 Допускається застосування інших атестованих методів контролю, точність отриманих результатів яких є не нижчою ніж у методах, зазначених цим стандартом.
11.8 Періодичність контролю сидрів за показниками безпеки, зокрема важких металів і токсичних елементів, встановлюють у відповідності з вимогами МР 4.4.4-108 [22] та МУ 1232/05.08.07 [23].


12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
12.1 Приймання сидрів – згідно з ГОСТ 14137.
12.2 Сидри приймають партіями. Партією сидрів вважається кількість пляшок напою або бочок із нержавіючої сталі (кегів) однієї назви, які вироблені на одному підприємстві, транспортується у однорідній тарі та оформленого одним документом про якість.
У документі про якість необхідно подавати наступну інформацію:
– назву підприємства-виробника із його адресою або місце виготовлення напою;
– загальну та власну назву напою;
– дату виготовлення (число, місяць, рік) та термін придатності до споживання або дату закінчення терміну придатності до споживання (число, місяць, рік);
– розмір партії;
– результати досліджень та інші підтвердження якості напою вимогам цього стандарту.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
13.1 Виробник гарантує відповідність якості сидрів вимогам цього стандарту за умови дотримання вимог транспортування і зберігання.
13.2 Підприємство-виробник несе відповідальність за кількість та якість відвантажених напоїв до приймання їх одержувачем у разі дотримання необхідних умов транспортування та зберігання.
13.3 Гарантійний термін зберігання сидрів, розфасованих у скляні пляшки, складає від дня розливу 90 днів, розфасованих у бочки із нержавіючої сталі (кеги) – 45 днів.
У разі відвантаження сидрів на експорт гарантійний термін їх зберігання повинен відповідати вимогам контрактів.
Сидри, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилось помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.


Додаток А
(довідковий)

Коди згідно з державним класифікатором продукції і послуг

Таблиця А – коди ДКПП (ДК 016)
Назва
Код ДКПП
Сидр
15.94.10Додаток Б
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1 МБТ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 01.08.1989 р.
2 ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сs 137 і Sr 90 у продуктах харчування і питній воді, затверджені 25.06.1997 р.
3 ИК 10-04-05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства (ІК 10-04-05-40-89 Інструкція з мікробіологічного контролю виноробного виробництва), затверджена НВО напоїв та мінеральних вод Мінагропрому СРСР 01.06.1989 р.
4 Инструкция № 1135-73 О порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях (Інструкція № 1135-73 Про порядок розслідування, обліку і проведення лабораторних досліджень в установах санітарно-епідеміологічної служби при харчових отруєннях), Москва
5 РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозийных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (РД-01-1994 Перелік конструкційних, антикорозійних і допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затвердженій ІВіВ "Магарач" УААН 02.10.1994 р.
6 Правила по технике безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности (Правила по техніці безпеки і виробничої санітарії у виноробній промисловості), затверджені Міністерством харчової промисловості СРСР 30.12.1980 р.
7 Санитарные правила для винодельческих предприятий № 5788-91 (Санітарні правила для виноробних підприємств № 5788-91), затверджених Державною санітарною інспекцією СРСР 07.06.1991 р.
8 СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (СНіП 2.04.05-91 Будівельні норми і правила. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря), затверджені Держбудом України 15.11.1999 р., № 273
9 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.1999 р., № 42
10 СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (СНіП ІІ-4-79 Природне та штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.1979, № 100
11 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.1999, № 37
12 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР 04.07.1988, № 4630
13 "Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами", затверджені Міністерством екологічної безпеки України 02.1999 р., розроблені Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
14 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПіН 42-128-4690-88 Санітарні правила нагляду території населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.1988, № 4690
15 СанПиН 4946-89 Санитарные правила и нормы контроля за выбросом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферу (СанПіН 4946-89 Санітарні правила і норми контролю за викидом гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу)
16 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені наказом МОЗ України 09.07.1997 р., № 201
17 СН 245-71 Санитарные нормы проектированя промышленных предприятий (СН 245-71 Санітарні норми проектування промислових підприємств)
18 Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", 19.12.1995, № 491/85-ВР, зі змінами та доповненнями
19 Закон України "Про безпеку та якість харчових продуктів", від 06.09.2005 р., № 2809-ІV
20 Закон України "Про захист прав споживачів", від 01.12.2005 р., № 3161-ІV
21 Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до якості
22 МР 4.4.4-108-2004 "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки", затверджені МОЗ України 02.07.2004 № 329
23 МУ 1232/05.08.07 Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности
__________________________________________________________________________________Група: 67.160.10
Ключові слова: вимоги безпеки, вимоги охорони довкілля, гарантії виробника, зберігання, сидри, класифікація, методи контролювання, органолептичні показники, пакування, транспортування, фізико-хімічні показники
__________________________________________________________________________________

Розробники:

Зав. Лабораторією моніторингу
сировинних ресурсів для виноробства
Інституту агроекології УААН,
член-кореспондент УААН, д.т.н., професор ____________ О.С. Луканін


Завідуючий сектором Лабораторії моніторингу
сировинних ресурсів для виноробства
Інституту агроекології УААН ____________ С.І. БайлукІнженер-технолог ВАТ АПФ "Таврія" ____________ О.В. Сичова

??

??

??

??

ДСТУ ________

ДСТУ ________

II


III


ДСТУ ________

ДСТУ ________

30


31


Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Скачайте похожую бесплатную книгу из раздела Рецепты домашних вин:
Проект РД Инструкция по микробиологическому контролю производства игристых вин

     

Полный каталог книг для бесплатного скачивания

Рейтинг@Mail.ru