Сборник норм потерь сырья и материалов, действующих на предприятиях винодельческой промышленности – скачать книгу полностью

Жанры  |  Рассылка книг (в соцсетях, на email)

скачать полностью книгу Сборник норм потерь сырья и материалов, действующих на предприятиях винодельческой промышленности

 Скачать бесплатно книгу Сборник норм потерь сырья и материалов, действующих на предприятиях винодельческой промышленности

 Читать  онлайн  книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

заказать книгу в интернет-магазинеКупить с доставкой Управленческий и производственный учет на промышленных предприятиях

Збірник норм втрат сировини та матеріалів, діючих на підприємствах виноробної промисловості. –Київ: ПЛОДВИНКОНСЕРВ, 2011. –125 с.

Сборник норм потерь сырья и материалов, действующих на предприятиях винодельческой промышленности – на украинском языке

До цього збірника включено:

• втрати сировини і виноробної продукції при виробництві, зберіганні, транспортуванні, а також витрати допоміжних матеріалів на підприємствах виноробної галузі;
• втрати сировини при виробництві, зберіганні, транспортуванні лікеро-горілчаної продукції і витрати допоміжних матеріалів при цьому;
• втрати сировини при виробництві, зберіганні, транспортуванні безалкогольної продукції і мінеральних вод, а також витрати допоміжних матеріалів;
• втрати допоміжних матеріалів при виробництві консервної продукції та транспортуванні скляної тари.

Цей збірник має бути використаний спеціалістами підприємств виноробної галузі та відповідними контролюючими органами.
Включеними у збірник нормами та нормативами можна керуватися при списанні фактичних втрат сировини та продукції, допоміжних матеріалів, склотари при виробництві виноградних, плодово-ягідних вин, коньяків, шампанського, газованих вин, горілок, безалкогольних напоїв, мінеральних вод та консервної продукції.
Даними нормами можна керуватися до внесення відповідних змін до діючих норм втрат.

1.1. Загальні положення.
1.1.1. Норми гранично допустимих втрат сировини та готової продукції при виробництві, зберіганні, переміщенні та транспортуванні виноробної продукції (далі – норми втрат) – це максимально допустима величина їх втрат у цих процесах.

1.1.2. Норми втрат застосовуються тільки у разі фактичної нестачі сировини або продукції при виробництві та зберіганні. Забороняється списання сировини або продукції за даними нормами втрат до встановлення фактичних втрат. Фактичні втрати визначаються шляхом проведення інвентаризації та порівняння фактичної наявності сировини або виноробної продукції з даними бухгалтерського обліку. їх списання в межах встановлених норм втрат здійснюється керівником підприємства за документами, що засвідчують проведення технологічного процесу з урахуванням обсягів продукції.

Втрати продукції понад норми списують відповідно до “Інструкції про порядок інвентаризації на підприємствах виноробної промисловості”, затвердженої Мінхарчопромом СРСР 15.09.76 р.
Примітка: дійсна нова інструкція, затверджена Мінагрополітики у 05.07.2010 р. зі зміною №1 від 31.03.2011.

При виявленні надлишків або відсутності фактичних втрат списання сировини або виноробної продукції не проводиться, а виявлені надлишки оприбутковуються.
Розрахунок норм втрат виноградних та плодово-ягідних пиломатеріалів, соків та вий за нормами втрат проводиться в декалітрах (далі дал), коньячних, виноградних, плодових спиртів, коньяків та міцних напоїв у перерахунку на безводний спирт (далі дал б.с.) з точністю до десятих частин, соті частини дал, які є меншими 0,05, відкидаються, а 0,05 і більше приймаються за одну десяту дал, якщо інше не передбачено нормами.

Виробництво виноробної продукції

Розрахунок виходів спирту-сирцю з вичавок та гущових осадів
Вихід спирту-сирцю з 1 тонни вичавок визначають множенням числової норми виходу спирту-сирцю на масову частку цукру у вичавках:
Нв = Н х С
де Нв – вихід спирту-сирцю з 1 т вичавок, дал б.с.;
Н – норма виходу спирту-сирцю на кожен відсоток масової частки цукру у вичавках, які перероблюють (0,3);
С – масова частка цукру у вичавках, відсотків.

Приклад: На переробку надійшли зброджені вичавки з об’ємною часткою спирту 3 %. Для визначення виходу спирту з 1 тонни вичавок виконують перерахунок спирту в цукор діленням числового значення об’ємної частки спирту на 0,5 з подальшим множенням одержаної величини на норму виходу 0,3. Вихід спирту з 1 тонни вичавок складає:
(3,0 : 0,5) х 0,3 = 1,8 дал б.с.

При плануванні масову частку цукру у вичавках приймають у розмірі 40 відсотків запланованої масової частки цукру у винограді.
Вихід спирту-сирцю із 100 дал дріжджових та гущових осадів визначають множенням числового значення норми виходу спирту-сирцю на об'ємну частку спирту, що міститься в осадах:
Ндо = А х В
де Ндо – вихід спирту-сирцю із 100 дал дріжджових та гущових осадів (дал. б.с.);
А – норма виходу спирту-сирцю на кожен відсоток об’ємної частки спирту у дріжджових та гущових осадах (0,87);
В – об’ємна частка спирту у дріжджових та гущових осадах, відсотків.

Приклад: На переробку надійшли пресовані дріжджові осади кріплених виноматеріалів з о6’ємною часткою спирту 9 % і масовою концентрацією цукру 5 кг/100 см3 . Вихід спирту-сирцю із 100 дал дріжджових осадів складе:
(9 + 5 х 0,5) х 0,87 = 10,0 дал б.с.

При плануванні об’ємну частку спирту і масову концентрацію цукру в дріжджових та гущових осадах приймають: для пресованих – 50 %; для непресованих – 75 % кондицій виноматеріалу, з якого їх одержано.

Норми втрат і відходів при виробленні плодових вин та виноматеріалів

8.1. Норми відходів (гущові осади вологістю не більш, ніж 70 %) при освітленні, у відсотках до вихідного об’єму свіжого соку, отриманого:
на пакетних пресах – 2,0
на шнекових пресах – 5,0

8.2. Норма витрат сусла при його бродінні, у відсотках до кількості (об’єму), поданого на операцію – 1,0.

Виробництво виноробної продукції

8.3. Норма відходу (дріжджові осади вологістю не більш, ніж 70 %) при бродінні, у відсотках до вихідного об’єму сусла, виготовленого з освітлених соків – 0,55.

8.4. Норма втрат кислоти при бродінні сусла, у відсотках від вмісту кислоти у соках, використаних на виготовлення сусла – 4,0.

8.5. При спиртуванні зброджених виноматеріалів величина відходів (дріжджові, дріжджові та гущові осади вологістю не більш, ніж 70 %) в зброджено-спиртованих соках та винах, виготовлених зі свіжих соків, у відсотках до об’єму скупажованого виноматеріалу, не повинна перевищувати при використанні свіжих соків, отриманих:
на пакетних пресах – 0,5 на шнекових пресах – 1,5.

8.6. Норма виходу спирту з інвертного цукру (л/кг) – 0,589.

Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Скачайте похожую бесплатную книгу из раздела Рецепты домашних вин:
Фитова Л. (ред.) Краткий технический справочник винодела

     

Полный каталог книг для бесплатного скачивания

Рейтинг@Mail.ru